Kulturarvkonferansen 2020 "LÆRE,BRUKE,BÆRE"

Arrangementsinformasjon

KULTURARVKONFERANSEN 2020: "LÆRE BRUKE BÆRE"

Fredag 13. mars kl. 09.00 på Frogner kino

Lørdag 14. mars kl. 10.00 på Månefisken

NB! Frist for påmelding: 6. mars.

Lunsj inkludert 


Kulturvernforbundet, Riksantikvaren og Kulturrådet ønsker velkommen til Kulturarvkonferansen 2020.

De siste årene har Riksantikvarens Frivillighetskonferanse og Kulturvernforbundets Kulturvernkonferanse blitt arrangert hver for seg i mars måned. Fra 2020 er disse slått sammen, og Riksantikvaren og Norges kulturvernforbund har invitert Kulturrådet med i samarbeidet for å samordne feltet og fremme et mer helhetlig perspektiv.

Kulturarvkonferansen skal være en årlig konferanse som setter aktuelle saker på dagsorden og bidrar til faglig påfyll, erfaringsutveksling og nettverksbygging. Temaet for konferansen følges opp i Kulturminnedagene i september, og skal være til inspirasjon for alle som er involvert i utviklingen og gjennomføringen av flere hundre arrangementer over hele landet.


Årets tema handler om kulturarv og bærekraft. 

Her vil vi vise hvorfor kulturarv er viktig i en bærekraftig samfunnsutvikling og hvordan vi kan bidra med kunnskap og innsikt i forhold til FNs bærekraftsmål. 

Vi vil se på frivillighetens rolle i forhold til økonomisk og sosial utvikling og hvordan kulturarv kan være en viktig brobygger i samfunnet. Vi vil vise hvordan samarbeid mellom ulike aktører kan bidra til økt verdiskaping og sikre bedre forvaltning og formidling. Vi vil se på hvilken kompetanse vi bør ta med oss videre og om det er slik at all kulturarv bør tas vare på. 

UNESCO definerer kulturminner som «vår arv fra fortiden, det vi lever med i dag, og det vi bringer videre til framtidige generasjoner». Hva med de mer brysomme sporene etter samtidskulturen i form av havsøppel, plastberg, revne bygninger, ødelagte biotoper og miljøgifter? Dette er vel også en kulturarv? Hvordan skal feltet respondere i en situasjon der vår samtid og nære fortid hjemsøker oss?

Noen av svarene kan være å finne under trekløveret LÆRE BRUKE BÆRE, som også er titlene på konferansens ulike deler.

Vi gleder oss til å se deg i historiske omgivelser på nyrestaurerte Frogner Kino fredag 13. mars og på Månefisken ved Akerselva (Gamle Hjula Væveri) på lørdag 14. mars.

Hjertelig velkommen skal du være!


PROGRAM FOR KONFERANSEN FINNER DU HER